דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome תנועה וחוויה לגיל הר

התכנית מלווה במוסיקה אשר באמצעותה נלמדים מושגים רבים מתחום התנועה. התכנית מממשת את הפוטנציאל הטמון במשחק ובתנועה ללמידה ולהתפתחות הילד.
התכנית מיועדת למגזר הערבי. البرنامج مخصص للوسط العربي.
התכנית מממשת את הפוטנציאל הטמון במשחק ובתנועה ללמידה ולהתפתחות הילד. מטרות התכנית: פיתוח אהבת התנועה הטבועה בילד, פיתוח דימוי עצמי חיובי וחיזוק הביטחון העצמי בביצוע התנועה ועידוד חשיבה עצמית במשימות המאפשרות בחירה.