דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome התנועה כאורח חיים

התכנית עוסקת בטיפוח ערכים ומיומנויות באמצעות שילוב פעילות גופנית בגני-הילדים. במסגרת התכנית נבנה מרכז מוטורי, מסופקות ערכות לימוד רב-תחומיות ומטופחת חצר חכמה.
תכנית לטיפוח ערכים ומיומנויות באמצעות שילוב הפעילות הגופנית בגני-הילדים. מטרות התכנית: פיתוח יכולות מטוריות, רגשיות, קוגניטיביות, חברתיות והתנהגותיות. במסגרת התכנית נבנה מרכז מוטורי, מסופקות ערכות לימוד רב-תחומיות ומטופחת חצר חכמה.