דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

תמונות
טכנולוגיות צריכות להיחשב ככלים לחשיבה, למידה ויצירה. בנוסף, על מנת לאפשר לילדינו להתמודד בהצלחה בעולם הכלכלי והחברתי ולממש את יכולותיהם וכישוריהם, עליהם לשלוט בסדרת יכולות דיגיטלית, ולרכוש סל מיומנויות הנקרא "חשיבה מחשובית" ComputationalThinking האמצעי
המקובל ללמד מיומנויות אלה הוא דרך לימוד פיתוח תוכנה ובזה אנו מתמקדים. בשעורינו תלמידים לומדים על פתרון בעיות, להפוך משימה גדולה לסדרת הוראות פשוטות, לפשט אותה מורכבת ולפרקאותה לגורמים.

תמונות
שמיר
11/06/2020