דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome מחשבים ומולטימדיה

התכנית עוסקת בשילוב טכנולוגיות והמעודדת למידה שיתופית ויחידנית בסביבה מתוקשבת. התכנית מותאמת לכל בי"ס, בהתאם לצרכיו.
תכנית לשילוב טכנולוגיות בחינוך המעודדת למידה שיתופית ויחידנית בסביבה מתוקשבת ומשלבת תהליכי מידענות בהלימה למסמך הסטנדרטים של משרד החינוך. אנו מפתחים תכנית לימודים מותאמת וייחודית לכל בית-ספר, בהתאם לצרכיו תוך שימוש מושכל במחשב ובכלים טכנולוגיים נלווים. במסגרת התכנית מוקם אתר אינטרנט בית-ספרי ומוטמעים הכלים המתקדמים ביותר בתחום התקשוב.