דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome מחשבים ולומדים

התכנית פועלת בסביבת לימוד מתוקשבת. הנושאים הנלמדים: תכנות, טכנאות, גרפיקה, בניית אתרים, מולטימדיה, עריכת סרטונים, צילום דיגיטאלי, אנימציה בפלאש.
במסגרת התכנית נתמכים ומועצמים תחומי הדעת והתוכן של תכנית הלימודים, בכיתות המחשבים, על-ידי מדריכים מקצועיים בסביבות לימוד מתוקשבות. מקצועות המחשב: תכנות, טכנאות, גרפיקה, בניית אתרים, מולטימדיה, עריכת סרטונים, צילום דיגיטאלי, אנימציה בפלאש.