דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome אריכטקט

תכנית תקשורת דיגיטאלית בסביבה ממוחשבת, מארגנת ומעצבת כלי למידה והוראה בסביבת ביה"ס, במדיות שונות.
ארכיטקט מולטימדיה - תכנית תקשורת דיגיטאלית בסביבה ממוחשבת, מארגנת ומעצבת כלי למידה והוראה בסביבת ביה"ס, במדיות שונות, למטרות חברתיות ופדגוגיות, לפיתוח והעצמה של באי בית הספר. התכנית מקיפה את דרישות תקשוב המאה עשרים ואחת ותחומי מולטימדיה נוספים בתכנית ספיראלית – עיצוב דיגיטאלי וידאו ארט, צילום, קומיקס ואנימציה.