דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

מוסדות
תכנית חדשנית המהווה אשנב לתחום החם ביותר
בתעשיה- הרחפנים. אין יום שהנושא אינו בכותרות,
מרכזי המו"פ הגדולים בעולם מתעסקים בעת הזו
בפיתוח הרחפן הבא, שיהפוך את חיינו לטובים וארוכים יותר. התחום הזה מונגש מעתה גם לתלמידים. בחלק זה, בונה הקבוצה יחד, רחפן מא' ועד ת'.
החל מבניית פריים )מסגרת( מעץ, צביעתו, חיווט בקרים, חיבור מנועים, תכנות מחשב טיסה, חיבור שלט
רחוק ומקלט. חלק זה מסתיים בהטסת הרחפן הכיתתי )באמצעות מורים(.

מוסדות