דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome ילדים מגלים אחריות כ

התכנית עוסקת במתן ידע, כלים ומודעות בתחום הפיננסי. מטרת העל של התכנית: לאפשר לכל משתתף לקיים אורח חיים כלכלי-צרכני אחראי בשני מעגלים: בראשונה כאדם פרטי הלוקח חלק פעיל בחברה ובשנייה, כצרכן-שותף לכלכלה המשפחתית שהוא חלק ממנה.
תכנית "ילדים מגלים אחריות, כלכלית" היא סדרת מפגשי כיתה שמטרתה להעניק אוריינות פיננסית– ידע, כלים והתנסות בעולם הפיננסי הסובב את ילדי כיתות ה'-ו' כפי שהם חווים אותו ולקראת השנים הבאות בעידן בו אנו חיים. "אוריינות פיננסית" מוגדרת כמצבור ידע, דעות והבנה בתחום הפיננסי ובכלל זה מודעות, מיומנות, מוטיבציה ובטחון עצמי הנחוצים לקבלת החלטות פיננסיות מושכלות, להשגת רווחה כלכלית אישית ולהשתתפות בחיים הכלכליים.
מטרת העל של התכנית: מתן אפשרות לכל משתתף לקיים אורח חיים כלכלי-צרכני אחראי בשני מעגלים: בראשונה כאדם פרטי הלוקח חלק פעיל בחברה ובשנייה, כצרכן-שותף לכלכלה המשפחתית שהוא חלק ממנה.