דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

דרך המגרש 906 - דרך המגרש

41
התכנית כדורגל המשלבת מפגש חברתי-ערכי הלקוח מתוך עולם הכדורגל והספורט . בתכנית הילדים נחשפים לערכים שונים כגון מנהיגות, עבודת צוות, תרומה לקהילה, אורח חיים בריא, אחריות, הוגנות ועוד.
התכנית כוללת אימוני כדורגל מקצוענים בשילוב מפגש חברתי-ערכי הלקוח מתוך עולם הכדורגל והספורט ומקביל לחיי הילדים, הנחשפים לערכים שונים כגון מנהיגות, עבודת צוות, תרומה לקהילה, אורח חיים בריא, אחריות, הוגנות ועוד.
במסגרת התכנית אנו עדים לקשר ישיר בין השתתפות הילדים בפעילות לשיפור בהתנהגותם ובהישגיהם הלימודיים ולשיפור באקלים הבית-ספרי.