דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome טניס דרום

התכנית עוסקת בתנועה בגיל הרך, שלה יש השפעה וחשיבות לתהליך התפתחות הילדים, הן בהתייחס להיבטים המוטוריים והן בהתייחס להיבטים הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים, ואף לכישורי החשיבה והשפה.
התכנית פותחה על ידי המרכז לטניס בישראל בהנחיית הפיקוח הארצי על החינוך הגופני, ומייצגת תפיסת עולם חינוכית ערכית להוראת החינוך הגופני בגיל הרך. הנחת היסוד של התכנית היא שלתנועה בגיל הרך השפעה על תהליך התפתחותם של הילדים, הן בהתייחס להיבטים המוטוריים והן בהתייחס להיבטים הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים, ואף לכישורי החשיבה והשפה.