דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome הספורטאים הצעירים

תכנית תנועה לפיתוח היכולת המוטורית בגיל הרך. התכנית מתמקדת בקידום מודעות ושליטה גופנית. הפעילויות חווייתיות ומועשרות בציוד למידה מקצועי.
תכנית תנועה לפיתוח היכולת המוטורית בגיל הרך. התכנית מתמקדת בקידום מודעות ושליטה גופנית. השיעורים מתוכננים בהתאם לרצף ההתפתחות המוטורית של הילדים ומכוונים ללימוד נרחב של מיומנויות יסוד גופניות ושכלול איכות ביצוען. הפעילויות חווייתיות ומועשרות בציוד למידה מקצועי.