דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome הרשתות הכחולות

בתכנית לטניס שולחן מושם הדגש על פיתוח וחיזוק מיומנויות גופניות ומוטוריות. פיתוח מיומנויות קוגניטיביות, כדוגמת פיתוח אסטרטגיות משחק, קבלת החלטות מושכלות וחתירה למצוינות.
הפעילויות במסגרת התכנית לטניס שולחן מזמנת לתלמידים חוויה רב תחומית- התפתחותית, לימודית וחינוכית, מאתגרת, מהנה ובטיחותית. בתכנית ובפעילויותיה מושם הדגש על: פיתוח וחיזוק מיומנויות גופניות ומוטוריות. פיתוח מיומנויות קוגניטיביות כדוגמת פיתוח אסטרטגיות משחק, קבלת החלטות מושכלות וחתירה למצוינות. הקניית דפוסי התנהגות וערכים בתחום האישי והאינטראקציה החברתית. בפן האישי מופנות הפעילויות לטיפוח הדימוי העצמי החיובי, להגברת המוטיבציה, לחזוק היכולת להתמודד עם קשיים והשאיפה לאתגרים.