דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

יריד תכנית בירב צפת יריד תכניות בירב צפת

יריד תכניות בירב צפת
יריד תכניות פעילויות התקיים במתכונת חשיפה להורים ולילדים בבית ספר בירב צפת. התכניות שהשתתפו הן: אשכולות חשיבה, חוקרים צעירים, קומיקס, כנרת משדרת, בית ספר שר, מקהלה וכדורסל.
 
תלמידים; הורים
27/11/2016 16:00
27/11/2016 20:00
בית ספר בירב צפת
יסודי
יריד תכניות פעילויות התקיים במתכונת חשיפה להורים ולילדים בבית ספר בירב צפת. התכניות שהשתתפו הן: אשכולות חשיבה, חוקרים צעירים, קומיקס, כנרת משדרת, בית ספר שר, מקהלה וכדורסל.
רכז יישובי: שמעון גרינברג