דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

סיור לימודי באור יהודה סיור למידה באור יהודה

סיור למידה באור יהודה
במסגרת הסיורים אשר מקיימת מנכ"לית תכנית קרב ברחבי הארץ, התקיים סיור למידה באור יהודה. בסיור זה התרשמנו מפעילות ענפה של תכנית קרב ברחבי העיר וראינו כיצד היא עונה לצרכים ייחודיים העולים מהשטח. 
דלמן עפרה
תפ"מ (תפעול פדגוגיה מנהלה)
07/12/2016 08:00
07/12/2016 15:00
אור יהודה
יסודי
במהלך היום ביקרנו בשלושה בתי ספר בעיר: שיזף, אלונים וסביונים וגם בעיריית אור יהודה. נפגשנו עם בעלי התפקידים, צפינו בשיעורים אשר התקיימו בבתי הספר ולמדנו כיצד משתלבת תכנית קרב במארג הבית ספרי. במפגש בעיריית אור יהודה קיימנו דיון על תהליכים בית ספריים עם מנהלי העיר ואפשרויות לפרויקטים כלל עירוניים.