דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome תיאטרון בובות ושעת סיפור המגזר ה

בתכנית התלמידים נחפשים לסיפורים באמצעות תיאטרון בובות, במטרה לעודד קריאה. התכנית כוללת סיפורי ילדים רבים מהספרות הערבית, העברית והבינלאומית.
התכנית מיועדת למגזר הערבי. البرنامج مخصص للوسط العربي.
התכנית מפעילה שעת סיפור ותיאטרון בובות לילדים במגזר הערבי, ומטרתה לעודד קריאה והיכרות עמוקה עם עולם הספר. התכנית כוללת סיפורי ילדים רבים מהספרות הערבית, העברית והבינלאומית. חשיפת התכנית מיועדת למגזר הערבי. البرنامج مخصص للوسط العربي.
התכנית מפעילה שעת סיפור ותיאטרון בובות לילדים במגזר הערבי, ומטרתה לעודד קריאה והיכרות עמוקה עם עולם הספר. התכנית כוללת סיפורי ילדים רבים מהספרות הערבית, העברית והבינלאומית. חשיפת התלמידים לתיאטרון ולסיפורים יוצרת מפגש עם עולם של תכנים וערכים חברתיים, המביאים לפיתוח החשיבה.