דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome בובטרון

התכנית מעודדת קריאה. היא עוסקת בתכנים הלקוחים מחיי היומיום: חברות, משפחה, עולם הדימיון, הבעת משאלות ועוד. התכנית חושפת את הילדים לאמנויות: פלסטית, תנועה, דרמה, אימפרוביזציות ועוד.
תכנית בובטרון מפגישה את הילדים עם ספרות ילדים קלאסית ומודרנית העוסקת בתכנים הלקוחים מחיי היומיום שלהם: חברות, משפחה, עולם הדימיון, הבעת משאלות ועוד.
התכנית מעודדת קריאה וחיבור לעולם הספר בשילוב ספרים ממצעד הספרים וחיבור לחגי ישראל. הילדים מתנסים בשפות השונות של האמנות: פלסטית, תנועה, דרמה, אימפרוביזציות ועוד.