דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

בארץ האנגלית 1325 - בארץ האנגלית

28
מטרת התכנית לקרב את הילדים אל השפה האנגלית באופן חוויתי וזאת באמצעות משחקים, שירים, ספרים צבעוניים גדולים ועוד.
התכנית מזמינה את הילדים ללמוד את ראשית השפה האנגלית באופן חווייתי. מטרת התכנית לקרב את הילדים אל השפה האנגלית, לחבב אותה עליהם וליצור תחושת הצלחה והנאה. הלימוד מתבצע באמצעות משחקים, שירים, ספרים צבעוניים גדולים ועוד.