דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

פעילויות החודש ב ABC פעילויות החודש ב ABC

פעילויות החודש ב ABC
תכנית ABC משלבת למידה משמעותית עם הקניית ביטחון עצמי לתלמיד ביכולתו לרכוש שפה. התלמידים לומדים לבטא עצמם במשפטים שלמים באמצעות אוצר מילים עשיר. התכנית מהווה בסיס איתן ללימודי השפה האנגלית בהמשך. מצורפות תמונות מהחודש האחרון בתכנית.
ליפשיץ רבקה
תלמידים
18/10/2018 08:00
18/10/2018 16:00
 
רחבי הארץ
גני ילדים; יסודי
תכנית ABC משלבת למידה משמעותית עם הקניית ביטחון עצמי לתלמיד ביכולתו לרכוש שפה. התלמידים לומדים לבטא עצמם במשפטים שלמים באמצעות אוצר מילים עשיר. התכנית מהווה בסיס איתן ללימודי השפה האנגלית בהמשך. מצורפות תמונות מהחודש האחרון בתכנית.