דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

תכנית ABC תכנית ABC

תכנית ABC
תכניות אנגלית ABC עובדות בשכבות א-ו.
אצלנו לומדים אנגלית בשיח, משחק, תנועה והמון כיף...
כל תלמיד מקבל ספר אישי שדרכו אנו יוצרים, אנו משחקים ועורכים פעילויות מגוונות.
ליפשיץ רבקה
תלמידים
02/06/2019 08:00
02/06/2019 14:00
 
 
יסודי
תכניות אנגלית ABC עובדות בשכבות א-ו.
אצלנו לומדים אנגלית בשיח, משחק, תנועה והמון כיף...
כל תלמיד מקבל ספר אישי שדרכו אנו יוצרים, אנו משחקים ועורכים פעילויות מגוונות. הילדים מצפים למפגשים, אנו עושים פעילויות שוברות שגרה, פעילויות חוץ כיתתיות וימי שיא.