דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

GROWING WITH ABC 1330 - GROWING WITH ABC

27
התכנית (ABC (1330 משלבת למידה משמעותית עם הקניית ביטחון עצמי לתלמיד ביכולתו לרכוש שפה. התכנית מהווה בסיס איתן ללימודי השפה האנגלית בהמשך.
“אין למידה אינטלקטואלית ללא רגש - ואין רגשות ללא מעורבות השכל” (פרופ’ בראון). בבסיס התכנית שילוב של חוויה ולמידה. התכנית משלבת למידה משמעותית עם הקניית ביטחון עצמי לתלמיד ביכולתו לרכוש שפה. התלמידים לומדים לבטא עצמם במשפטים שלמים באמצעות אוצר מילים עשיר. התכנית מהווה בסיס איתן ללימודי השפה האנגלית בהמשך.