דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome עושים פילוסופיה

הפילוסופיה לילדים פותחה בסוף שנות השישים על ידי פרופ' מתיו ליפמן מארה"ב במטרה לעודד לפתח יצירת
משמעות (meaning-making) וחשיבה ביקורתית בילדים. התוכנית מבוססת על החשיבה החינוכית של ג'ון דיואי ולב
ויגוצקי, שראו קשרים עמוקים בין חשיבה רפלקטיבית, יצירת משמעות ובניית זהות.
פילוסופיה לילדים כוללת את יצירתה של "קהילת חקירה" בכיתה. זוהי סביבה דואגת ותומכת בה ילדים חולקים
רעיונות ומעורבים בפעילויות )דרמה, אמנות וכו '( על בסיס הנושא הנדון. בדרך זו הילדים לומדים: לבטא את
רעיונותיהם בביטחון, להקשיב לדעותיהם של אחרים, לבחון אפשרויות חדשות, להביע חילוקי דעות באופן אכפתי,
לכבד אחד את השני, לתמוך ברעיונות שלהם בעזרת עדויות, לפתח את העצמי ביטחון, ולהעריך את הרעיונות
שלהם ושל אחרים.בדרך זו הילדים לומדים : לבטא בביטחון את רעיונותיהם ולהתייחס לחילוקי דעות בדרך אכפתית,
יכולות הקשבה, להתייחס לדעותיהם של אחרים, לבטא הבדלים בדעות בדרך אכפתית ולנהוג בכבוד זה לזה. דרך
החקירה הפילוסופית הילדים לומדים: לחקור אפשרויות חדשות, לתמוך את רעיונותיהם בהוכחות, לפתח בטחון
עצמי בדעותיהם ולהעריך רעיונות של אחרים .