דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome פסיכו-זאטוטים פיתוח

תכנית לפיתוח חשיבה בשילוב משחקי חשיבה למגזר הערבי. התכנית מקנה מיומנויות פסיכומטריות, מיומנויות למידה והסתגלות, כלים לתכנון ואסטרטגיה, שיפור הזיכרון ועוד.
התכנית מיועדת למגזר הערבי. البرنامج مخصص للوسط العربي.
תכנית לפיתוח חשיבה בשילוב משחקי חשיבה למגזר הערבי. התכנית מקנה מיומנויות פסיכומטריות, מיומנויות למידה והסתגלות, כלים לתכנון ואסטרטגיה, חשיבה מתכננת קדימה, קבלת החלטות, לוגיקה, שיפור הזיכרון ועוד. התלמידים מקבלים ערכת ספרים ומשחקי חשיבה ממכון “אלאקאדימיון אלערב”, והלימוד נעשה בצורה חווייתית.