דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome חושבים או מחשבים

התכנית עוסקת בפיתוח יכולת חשיבה מתמטית-לוגית, חשיבה המצאתית, חשיבה מרחבית ויצירתית, כל זאת תוך יצירת תחושת מסוגלות ואמונה אצל הילד. התכנית משתמשת בשלל עזרים ומשחקים ומקימה בבית-הספר פינת חשיבה לתרגול.
בחדר הכושר של המוח נרים משקולות של חשיבה מתמטית-לוגית, נעשה מתיחות של חשיבה המצאתית, נרוץ במסלול החשיבה המילולית ונעשה הרפיה בחשיבה מרחבית ויצירתית. כדי להצליח בתכנית האימונים נקפיד ליצור אצל כל ילד את תחושת המסוגלות והאמונה ביכולתו. התכנית משתמשת בשלל עזרים ומשחקים ומקימה בבית-הספר פינת חשיבה לתרגול.