דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome סיפור במדיומים שונים

במסגרת התכנית יינתנו כלים לילדים לזהות את המבנים החוזרים בסיפורים, והאפשרויות של כל מדיום לפצות על חסרונותיו באמצעים אחרים.
התכנית נותנת כלים נוספים לתלמיד להעריך ולזהות את הסיפורים המועברים ומנסה להציג את שלל האמצעים השונים שניתן להשתמש בהם (והעומדים לרשות המספר) להעביר סיפור – עם דגש חוזר בהשוואה למדיום הקולנועי ולאמנות הקולנוע ככלי שמאגד בתוכו את היכולות של המדיומים האחרים (הסאונד" מוסיקה וקול של הרדיו והמוסיקה, הוויזואליות של ההמחזה והספר/תמונות) אך גם חסר חלק מהאמצעים, כגון האינטראקטיביות של משחקי המחשב או הלינאריות המילולית של הספר. במסגרת הקורס גם יינתנו כלים לילדים לזהות את המבנים החוזרים בסיפורים, והאפשרויות של כל מדיום לפצות על חסרונותיו באמצעים אחרים.