דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome תקשורת וחברה

במסגרת התכנית הילדים מפיקים סרטים קצרים, קליפים, פרסומות, כתבות עיתונאיות ועוד. התכנית מדגישה את החיבור בין תקשורת ואקטואליה, בין היתר באמצעות הפקת עיתונים בית-ספריים, מהדורות חדשות ועוד.
התכנית מבקשת לחנך צרכנים נבונים ובררנים של תקשורת. הילדים מפיקים מגוון תוצרים תקשורתיים: סרטים קצרים, קליפים, פרסומות, כתבות עיתונאיות ועוד. התכנית מדגישה את החיבור בין תקשורת ואקטואליה, בין היתר באמצעות הפקת עיתונים בית-ספריים בפורמטים שונים, מהדורות חדשות ועוד.