דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome תקשורת וידאו

התכנית עוסקת בהקניית כלים מעשיים ליצירה קולנועית וטלוויזיונית. הילדים מתנסים בהפקה, בתסריטאות, בבימוי, בצילום, בעריכה, בתאורה ובהקלטה.
התכנית מיועדת למגזר הערבי. البرنامج مخصص للوسط العربي.
התכנית מספקת לילדים כלים מעשיים ליצירה קולנועית וטלוויזיונית. הילדים מתנסים בהפקה, בתסריטאות, בבימוי, בצילום, בעריכה, בתאורה ובהקלטה. התכנית מפתחת ומעודדת צפייה ביקורתית בטלוויזיה ובקולנוע. התכנית מעודדת את הילדים להשתמש במדיום הוויזואלי כאמצעי ביטוי לעולמם הפרטי ומקנה להם מיומנויות טכניות.