דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome צלם צעיר

התכנית עוסקת ב צילום סטילס ווידאו בשילוב אמנויות: דרמה, מוסיקה, תנועה, טקסט ואמנות פלסטית במטרה לחזק ולטפוח את הדימוי העצמי ולפתח הקשר עם הסביבה.
חיזוק וטיפוח הדימוי העצמי ופיתוח הקשר עם הסביבה באמצעות השפה הויזואלית – צילום סטילס ווידאו בשילוב אמנויות: דרמה, מוסיקה, תנועה, טקסט ואמנות פלסטית. מטרת התכנית לפתח את יכולת הדיאלוג ואת יכולת הבחירה תוך חידוד והרחבה של נקודת המבט, לתת ביטוי חיצוני לאני הפנימי, ללמוד מתוך חוויה תוך חיבור למרכיב האישי, החברתי, הקהילתי והתרבותי. במהלך התכנית כל ילד יצור פורטפוליו של עבודתו, ובמקביל תעבוד הקבוצה על הפקת תערוכה/ סרטון וידאו/סיפור מצולם. התכנית מתאימה במיוחד לאוכלוסיה רב תרבותית, לבעלי צרכים מיוחדים ולאזורי הפריפריה.