דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

אגרגטור פעילויות חד פעמיות
דף הבית

​​

​​​
אם הנך ספק או נציג מוסד המעוניין למלא טופס בקשה לפתיחת ספק או לאישור פעילות שיא/ פעילות ​חד פעמית, יש להכנס לקישור המצורף:  ​בקשה לפתיחת ספק ולאישור פעילות שיא/ פעילות חד פעמית

​​

פ. חד-פעמיות