​​​​​​​​משרד החינוך.jpg​​

​משרד החינוך​​

תכנית קרב שייכת למשרד  החינוך, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי,  אשר מפעיל אותה באמצעות מכרז אחת לארבע שנים. למשרד אחריות כוללת על העבודה התפעולית והפדגוגית של התכנית. ​​ בשנת 2014 הוציא משרד החינוך מכרז חדש להפעלת התכנית. במכרז זה זכו במשותף החברה למתנ"סים והעמותה לתפנית בחינוך (מיסודה של קרן רש"י). ​​

​​לאתר משרד החינוך
 ​                                 

​                                                       מפעיל​י התכנית ​​ 

 ​החברה למתנ"סי​ם

החברה למתנ"סים (מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ) היא חברה ממשלתית בבעלות משרד החינוך והתרבות, שהוקמה בשנת 1969. בראשה עומדת מועצת מנהלים, וחברים בה נציגי ציבור ונציגים של רשויות ממלכתיות ומקומיות ושל מוסדות ציבוריים שונים.

כ-180 מתנ"סים פועלים בכל רחבי הארץ, בערי פיתוח ובשכונות מצוקה, בערים גדולות ואחרות, במועצות מקומיות ואזוריות, במגזר היהודי הלא-יהודי. למרביתם שלוחות הפרוסות בכל רחבי היישוב. עם התרחבותה של רשת המתנ"סים בארץ, חולקה מערכת המתנ"סים למחוזות גיאוגרפיים. על כל מחוז מופקד מנהל מחוז, אשר תפקידו להדריך וללוות את מנהל המתנ"ס, ובאמצעותו את הצוות וההנהלה המקומית, במכלול הנושאים שבהם עוסק המתנ"ס, וכן לעמוד בקשר עם רשויות וארגונים באזור. מנהל המחוז מסתייע במדריכים מקצועיים וביועצים כספיים-כלכליים.

תכנית קרב מ​שייכת לזרוע התוכן והקהילה של מטה החברה למתנסי"ם ביחד עם תכניות ארציות נוספות של החברה שפותחו על ידה.  החברה מעוניינת ביצירת שיתופי פעולה שונים  עם התכנית במטרה להרחיב ולהעמיק  את עבודתה ברשויות השונות ואת השפעתה בשדה החינוכי בכלל.


 

לאתר החברה למתנ"סים 

לוגו החברה למתנסים.jpg

העמותה לתפנית בחינוך מיסודה של קרן רש"י

העמותה לתפנית בחינוך הוקמה על ידי קרן רש"י בשותפות מקצועית וכספית עם משרד החינוך והרשויות המקומיות. הקרן מפעילה תוכניות חינוך כלל-ארציות שבהן משתתפים רבבות תלמידים מדי שנה. שותפים נוספים לתכניות אלה כוללים קהילות יהודיות בחו"ל, המגזר העסקי בישראל וכן קרנות ותורמים מישראל ומחו"ל.

העמותה מתמחה בהתערבויות בבתי ספר יסודיים ובגני ילדים, ביניהן מיזם רבדים, תכנית ההזנה במוסדות יוח"א ותכנית מיל"ת. פעילותה מקיפה אלפי מוסדות חינוך ומאות אלפי ילדים בכל חלקי הארץ, כשהיא שומרת על מחויבות למתן שירות איכותי העונה לצרכיו של כל ילד וילד.

חזון ומטרות העמותה הם להטמיע בילדים בטחון ביכולותיהם, ולסייע בפיתוח כישורים אשר יאפשרו להם להצליח בבית הספר ובחייהם כבוגרים.
העמותה שואפת לטפח יצירתיות במערכות החינוך והרווחה, ומעורבות של מחנכים והורים בעולמו של הילד.

תכנית קרב היא תכנית בסל התכניות של העמותה. העמותה מפעילה שיתופי פעולה עם תכנית קרב בפעילויות העשרה שונות בבתי  הספר ובגני הילדים בהם יש פעולה של שני הגופים.   ​

                                    

                            לאתר העמותה לתפנית בחינוך

                        לוגו חדש תפנית בחינוך.png