דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Message
דף הבית

הודעות
תקנון למניעת הטרדה מינית
30 אוגוסט

בהמשך להנחיה בנושא מניעת הטרדה מינית, שהתקיימה בהשתלמות הקיץ, מצורף להלן התכנון למינעת הטרדה מינית. 

-קרב- תקנון למניעת הטרדה מינית.pdf