אודות     
 
 
​​

החזון

תכנית קרב מחויבת לקידום ערכים של שוויון, פלורליזם, דמוקרטיה וצדק בחברה הישראלית.

תכנית קרב מאמינה כי פעולות העשרה הן ערוץ משמעותי לקידום ערכים אלו, מתוך תפיסה כי הן מאפשרות יצירת מסוגלות, העצמה וביטויים תרבותיים, חברתיים ואישיים של ילדים וילדות, מוסדות חינוך וקהילה. 

 
מתוך כך תכנית​ קרב:​
- תפעל למימוש זכותם וזכותן של כל הילדים והילדות בישראל להעשרה איכותית,
-      תפעל בקדימות לאוכלוסיות מוחלשות ופריפריאליות.
- תפעל לקידום אישי ומקצועי של עובדיה ועובדותיה ולתנאי עבודה הוגנים.
- תפעל לקידום הפיתוח, החדשנות והיזמות החינוכית–החברתית בישראל.
-​ תגזור את דרכי הפעולה וההתערבות שלה מתוך אמון, דיאלוג, שותפות, רגישות חברתית ובחירה.
ילדים על הבמה.jpg​​