אודות     
 
 

סרטון השקה

​שותפים

נגינת תלמידים.jpg

​ פעילות רשות.jpg

פעילות גנים.jpg
פעילות רשות 2.jpg 
רשויות:
 
תכנית קרב מפעילה ברשויות השונות בהן היא פועלת מיזמים מגוונים של פעילות חינוכית העשרתית וחברתית כחלק מחינוך ליוזמה אקטיביזם ומעורבות.  פרלמנטים של ילדים, קבוצות עניין יישוביות  העוסקות באוצרות תערו​כות אמנות, כנסי רובוטיקה, נגינה ומחול,  פסטיבלי קולנוע, תערוכות  צילום, קונצרטים, חקר בעלי חיים, הן דוגמאות לפעילות יישובית. 

 

בתי הספר והגנים:

יחידת ההפעלה הבסיסית היא בית-הספר או מערכת הגנים היישובית,  כאשר פעילות התכנית נקבעת ומלווה על-ידי ועדת היגוי מוסדית. ועדה זו כוללת את מנהל/ת בית-הספר, נציגי מורים, הורים, נציג תכנית קרב ולעיתים אף נציגי תלמידים. בנוסף, מוזמנים לוועדה גם נציג הרשות ומפקח מטעם משרד החינוך.  הוועדה מוסמכת לקבוע את תכנית העבודה של המוסד, לאשר את תקציבו ולערוך בקרה אחר הביצוע בפועל. בכך מיישמת תכ​נית קרב תפיסה קהילתית מעצימה.​