אודות     
 

ברכות

חזון    

תפיסה חינוכית 

עקרונות ​העבודה

שותפים​​

מבנה ארגוני 

סיפור ההקמה 

 

סרטון פורטל ק​רב

מבנה ארגוני​

תכנית קרב מנוהלת על ידי משרד החינוך, האגף לחינוך יסודי, באמצעות וועדות וצוות ניהול ​הנבחר במכרז. צוות זה מורכב​ ממנהלת פרוייקט, מנהלת תפעול פדגוגי, מנהל פדגוגי, מנהלת כ"א ואדמיניסטרציה, ​חשבת, ומנהל פיתוח של המגזר הערבי. 

תפיסותיה החינוכיות של התכנית מתורגמות למבנה הארגוני שלה, המשלב בין העשרה איכותית ליכולת ביצוע פיתוח ופעולה בשטח. המבנה  מורכב משתי יחידות מרכזיות: פדגוגיה - הכוללת יחידות ההדרכה וגני- הילדים, תחומי ותכניות הבית ומגשרים. תפעול פדגוגי – הכוללת רכזים יישוביים, רכזות גנים ומנהלה במשרדים השונים שתפקידם להפעיל את התכנית בבתי הספר, הגנים והרשות. 
 
התכנית מקדמת איכות, מקצועיות וחדשנות המתבטאות ביחידת ההערכה, מידע ומדיה - שעוסקת בהערכת תכניות, פרויקטים ותהליכים ארגוניים, כמו גם מערכת פיתוח. כל התשתית הזו, כולל יחידות כח אדם, שכר, כספים וחשבות, תומכים ויוצרים את התנאים לעבודה המסורה של מדריכי ומדריכות התכנית.  
                      
 

​​​​​